Missió, visió i valors

“Esportista és qui, no solament ha envigorit els seus músculs i desenvolupat la seva resistència mitjançant la pràctica d’algun esport, sinó que, amb aquesta pràctica, ha après a reprimir la còlera, a ser tolerant amb els companys, a no aprofitar-se vilment d’una avantatge, a sentir íntimament com un deshonor la mera sospita d’una trampa i a suportar amb el cap alt i amb alegria el desencís d’un revés”.

Definició de la revista anglesa Punch (1850)

MISSIÓ,

LA NOSTRA RAÓ DE SER

El CN Poble Nou, és un club esportiu, amb personalitat jurídica pròpia, que a través de la pràctica de l’esport i l’activitat física promou la creació d’una una cultura esportiva i un arrelament amb l’entorn i la societat catalana. Dona cobertura a qualsevol nivell de capacitats i persegueix sota la bandera de l’esforç, el compromís i la superació l’assoliment de qualsevol fita esportiva, al més alt nivell de rendiment esportiu així com a l’àmbit de salut.

VISIÓ,

EL FUTUR QUE DESITGEM

El CN Poble Nou vol tenir la major representativitat possible a la societat i en conseqüència el major nombre d’associats possible. Per nodrir aquesta massa social també es requereix del major nombre possible de jugadors d’escola i de categories de base de cada esport que permetin nodrir els equips d’elit i la pervivència dels nostres valors i les nostres senyes en el futur.

VALORS,

LA NOSTRA CULTURA ORGANITZATIVA

  • Som un club català i internacional. Tenim les portes obertes per tal d’integrar tothom que vulgui compartir els valors del CN Poble Nou i dels seus esports.
  • Som un club de rendiment, que aspira a competir al més alt nivell possible. Treballem amb tota la humilitat posant accent a la forma d’assolir els objectius per sobre del resultat.
  • Tenim un estil de joc propi, basat en la generositat, l’esforç, la superació i el respecte als companys, a l’entrenador, a l’àrbitre i a l’oponent.
  • L’objectiu de cada partit és guanyar passant-s’ho bé i conèixer altres equips de tot el món. Gaudir amb passió del joc i viatjant fent bandera del nostre club
  • Tenim una funció social. Un compromís ferm amb qui vulgui participar del nostre projecte amb independència de les seves capacitats, els seus orígens i/o els seus tret diferencials. El Club forma persones més enllà d’esportistes.
  • El club està per sobre dels esportistes, dels equips tècnics i dels responsables. L’assemblea és l’òrgan màxim de representació i decisió del CN Poble Nou.