Subvencions d’activitats extraescolars esportives curs 2019-2020

A partir del dia 19 de setembre de 2019, ja podeu sol·licitar les subvencions d’activitats extraescolars fins a l’11 d’octubre de 2019.

Cal informar-vos que aquestes subvencions es poden sol·licitar ja que el Club és un club aprovat i homologat per l’Ajuntament de Barcelona, com a entitat que compleix amb uns criteris de qualitat en el nostre projecte esportiu. Poques entitats reben aquesta diferenciació, per aquest motiu ens sentim molt orgullosos.

L’objectiu d’aquestes ajudes és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels joves integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la seva situació econòmica no comporti un impediment per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar.

1. Qui pot sol·licitar la subvenció? 

El pare/mare/tutor/tutora d’un infant o adolescent amb una edat compresa entre els 6 (nascut el 2013) i els 17 anys, que resideixi amb la seva unitat familiar a la ciutat de Barcelona, i que la renda per membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a 9.000€/any.

En el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual, la franja d’edat s’amplia fins als 19 anys. En el cas d’infants o adolescents que presentin necessitats educatives especials, podran sol·licitar la subvenció, encara que no resideixin a la ciutat, si estan escolaritzats en algun centre educatiu de Barcelona.

2. Quan puc demanar la subvenció?

El termini de presentació de sol·licituds serà del 19 de setembre de 2019 al 11 d’octubre de 2019 (ambdós dies inclosos).

3. Com he de demanar la subvenció?

Les passes a seguir per sol·licitar una d’aquestes subvencions són:

  • Busqueu una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports que disposi d’oferta d’activitats esportives fora d’horari escolar. El CN Poblenou n’és una.
  • Adreceu-vos a l’entitat per tramitar la preinscripció i demaneu el formulari de sol·licitud de subvenció.
  • Ompliu el formulari amb el suport de l’entitat, que us facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud.
  • Presenteu la sol·licitud a qualsevol OAC, demanant la vostra cita prèvia a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la documentació requerida, o bé per internet, pel portal de tràmits de l’Ajuntament.

 

4. Quina documentació haig de portar juntament amb la sol·licitud?

En el cas que el tutor/a no sigui el progenitor, haureu de presentar certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.

5. Com sabré si m’han atorgat o no la subvenció?

El resultat de l’atorgament o denegació de la subvenció es comunicarà a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o bé d’un correu electrònic, sempre i quan hagueu facilitat aquestes dades de contacte en el moment de presentar la sol·licitud. Si no faciliteu aquestes dades, haureu de consultar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

6. Què haig de fer quan rebi la confirmació de l’atorgament de la subvenció?

Us heu d’adreçar novament a l’entitat per confirmar la inscripció. Al final del curs, serà imprescindible que signeu el document oficial que us lliurarà l’entitat conforme heu participat a l’activitat i heu abonat la diferència no coberta per la subvenció.

Els fulls de sol·licitud es poden pasar a buscar per les oficines del club en horari de dimarts a divendres, de 9h a 13h o de 16h a 17h.

Per dubtes o més informació: info@cnpoblenou.cat

Teniu tots els detalls en aquest document: Document suport famílies Subvencions

NOTÍCIES RELACIONADES