Comunicat de Rugby CN Poble Nou

Aquesta setmana ha conclòs el procés d’absorció de Barcelona Enginyers Rugby(BER) per part del CN Poble Nou(CNPN), tal i com es va acordar en el darrer conveni entre ambdues entitats (tenim les actes a disposició per a qui les vulgui consultar), amb l’inici del procediment d’inscripció al registre de la Secretaria General de l’Esportper a la dissolució de BER, dels certificats i requisits necessaris (veure documentació adjunta).

A tal efecte, tots els actius i passius de BER han passat a formar part legalmentdel CNPN. D’aquesta manera, es conclou la relació que aquesta entitat havia vingut mantenint amb la secció de rugby del CNPN des de la seva arribada al club l’any 1998.

Ha estat un procés complicat i no exempt de controvèrsia, que ha suscitat, i segueix suscitant reaccions emocionals comprensibles per l’estima que aquesta entitat tenia entre els seus socis i seguidors. Amb tot, donat l’arrelament que el CNPN, fundat l’any 1924, atresora al barri i els objectius del seu projecte esportiu, ambdues entitats van decidir, amb bon criteri, prioritzar la identitat que vincula directament el club amb el territori d’on és originari, i que el dota d’identitat, prestigi i projecció. Estem convençuts que, malgrat les reticències puntuals, aquesta decisió reforçarà a mig i llarg termini el projecte de la secció de rugby del club.

A tal efecte, el CNPN vol puntualitzar que el grup de veterans de BER que competeix amb l’escut i la identitat del seu club són ben lliures de seguir-ho fent, com és tradició en el món del rugby i del qual en són exemples altres clubs com el CN Barcelona o el CN Montjuïc que havien tingut secció de rugby en el passat, però a partir d’ara desvinculats per complet del CNPN, que ja té els seus propis veterans, no en va el club té secció de rugby des de 1950. Evidentment, hi ha membres d’aquest col·lectiu que són, i esperem que segueixin sent, socis del CNPN, però des del club, d’ara endavant, els seus veterans jugaran només sota la identitat del Club Natació Poble Nou.

Així mateix, esperem que, a partir d’aquesta data, els membres de la secció de rugby tinguin clara la identitat i el sentiment de pertinença del club pel qual juguen i/o donen suport.  Enginyers, a l’igual com en el seu moment l’ARPN, formen part del procés de creació d’identitat de la secció de rugby durant els darrers anys, però ara cal mirar endavant i fer causa comuna, en nom del club i de tot el col·lectiu que el forma, amb el nom i la identitat del CN Poble Nou.

A Barcelona, a 23 de novembre de 2018

NOTÍCIES RELACIONADES